Aktualności

22.04.2013r.

Wdrożenie systemów B2B

W związku z realizacją projektu o dofinansowanie z PARP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, MGM Systems sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na „Wdrożenie systemów B2B: integrującego zarządzanie procesami logistycznymi oraz integrującego zarządzanie procesami opieki systemowej”. Szczegółowe informacje o postępowaniu ofertowym w załączonym pliku

Oferty prosimy składać na przygotowanym formularzu

Tytuł projektu: „Wdrożenie systemów B2B: integrującego
zarządzanie procesami logistycznymi oraz integrującego zarządzanie procesami
opieki systemowej”

Numer wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.08.02.00-02-090/12