Aktualności

01.09.2014r.

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

W związku z realizacją projektu o dofinansowanie z PARP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, MGM Systems S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na „Wdrożenie planu rozwoju eksportu przez MGM Systems S.A.”. Szczegółowe informacje o postępowaniu ofertowym w załączonym pliku

Oferty prosimy składać na przygotowanym formularzu

Tytuł projektu: „Wdrożenie planu rozwoju eksportu przez MGM Systems S.A.”

Numer wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.06.01.00-02-064/13