Aktualności

03.04.2013r.

Wdrożenie dla Urzędu Miasta Katowice

W konsorcjum z Trecom Sp. z o.o. dokonaliśmy wdrożenia nowoczesnego systemu pocztowego w UM Katowice. Migracja danych do nowych rozwiązań objęła ponad 1000 kont. Proces ten był realizowany bez przerywania pracy użytkowników.

Wysokość kontraktu nie przekracza progu podlegającego obowiązkom informacyjnym spółki publicznej.