Raporty bieżące

13 | 09 | 2016
Zaakceptowanie istotnej oferty

Zarząd MGM Systems S.A. informuje, że oferta Spółki na wykonanie migracji zasobów infrastruktury IT, w charakterze podwykonawcy, dla producenta z branży meblowej, została zaakceptowana przez głównego wykonawcę.

 zobacz

26 | 08 | 2016
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd MGM Systems S.A. informuje, że 25 sierpnia 2016 r. pan Bartłomiej Wojciech Wiązowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej MGM Systems S.A., z przyczyn osobistych.

 zobacz

28 | 07 | 2016
Treść uchwał WZA 2016

Zarząd MGM Systems S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 28 lipca 2016 r., wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

 zobacz

28 | 07 | 2016
Uchwały WZA 2016

Zarząd MGM Systems S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 28 lipca 2016 r.

 zobacz