Zarząd

Zgodnie ze Statutem MGM Systems SA Zarząd jest minimum jednoosobowy, a każdego członka powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja trwa nie dłużej niż pięć lat

 

 

pustyWojciech Barczak Prezes  Zarządu