Akcjonariat

Akcjonariusze MGM Systems S.A.

Akcjonariat według liczby akcji

Akcjonariat według liczby głosów

Marek Godlewski

14,89%

15,63%

Grzegorz Sawicki

14,89%

15,63%
Andrzej Matuła

14,89%

15,63%
Marcin Tarasiuk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

26,05%

27,35%
Andrzej Chromiec

Członek Rady Nadzorczej

11,16%

11,72%
Adam Kowalski

7,44%

7,81%
Runicom SA

3,90%

2,27%
Pozostali

6,79%

3,96%