Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się od trzech do siedmiu członków, którzy wybierani są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Obecna kadencja Rady Nadzorczej kończy się 8 października 2016 roku.

 

 Marcin Tarasiuk Marcin Jerzy Tarasiuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej - absolwent Politechniki Wrocławskiej, stypendysta Loughborough Universty of Technology. W roku 2003 zakończył studia doktoranckie na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki. Od 1999 do 2000 roku był Managerem ds. Kontraktów w Optimus-iC S.A. Natomiast w latach 2004-2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu E-RTM Sp. z o.o. Od roku 2009 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki RTM Consulting Sp. z o.o. Pracę na stanowisku Starszego Konsultanta w MGM Systems Sp. z o.o. rozpoczął w 2010 roku.

 

 pusty Andrzej Rafał Chromiec – Członek Rady Nadzorczejabsolwent Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie na kierunku Informatyka i Ekonometria. Od 1998 roku właściciel Biura Usług Komputerowych „Techrom”. Natomiast od roku 2004 Wiceprezes Zarządu E-RTM. Od 2011 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej MGM Systems S.A.

 

 pusty Anna Glińska - Członek Rady Nadzorczej - absolwentka Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów Magisterskie Studia Menedżerskie (MBA). Obecnie kontynuuje studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów. W latach 2003-2005 pracowała w Polcolorit S.A. na stanowisku kierownik wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania IFS Application w module dystrybucja. W latach 2005-2007 pracowała jako dyrektor ds. handlowych w spółce Adako. W latach 2007-2009 pracowała jako dyrektor operacyjny w Air Spiralo Sp. z o.o. Od 2004 r. była pełnomocnikiem ds. systemu zrządzania jakością, a obecnie jest pełnomocnikiem zarządu ds. strategii i rozwoju w Antema Sp. z o.o.

 

 pusty Bartłomiej Wojciech Wiązowski – Członek Rady Nadzorczej - absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, absolwent studiów MBA w WSHiFM w Warszawie oraz studiów z zakresu „Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych” w SGGW w Warszawie. Był m.in. Wiceprezesem Zarządu Dolnośląskiej Fabryki Maszyn ZANAM-LEGMET Sp. z o.o. oraz Wiceprezesem ZDKE Oława Sp. z o.o. Przewodniczył radom nadzorczym Electus S.A., DOM-INVEST Sp. z o.o. oraz DOL-EKO Organizacja Odzysku S.A.

 

 pusty Katarzyna Genowefa Gabrysiak - Członek Rady Nadzorczejabsolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła także Aplikację Radcowską. W latach 1996 – 1998 prowadziła zajęcia dydaktyczne w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2000 roku założyła Kancelarię Radcy Prawnego Athena z siedzibą we Wrocławiu, którą to prowadzi do dziś. W latach 2005 – 2007 pełniła stanowisko Prezesa Zarządu spółki Handy Media Agencja Reklamowa.