Dokumenty spółki

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 
„Inwestujemy w waszą przyszłość”

Dokumenty spółki MGM Systems S.A. są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach działania 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP”,
poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 

Dokument informacyjny

Statut MGM Systems SA

Wpis do KRS