Informacje o Spółce

 Akcjonariusze MGM Systems S.A.

Akcjonariat według liczby akcji

Akcjonariat według liczby głosów

Marek Godlewski

 Prezes Zarządu

14,89%

15,63%

Grzegorz Sawicki

 Członek Zarządu

14,89%

 15,63%
Andrzej Matuła

 Członek Zarządu

14,89%

 15,63%
Marcin Tarasiuk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 26,05%

 27,35%
Andrzej Chromiec

Członek Rady Nadzorczej

 11,16%

 11,72%
Adam Kowalski

 7,44%

 7,81%
Runicom SA

3,90%

 2,27%
Pozostali

 6,79%

3,96%