Podstawowe wskaźniki finansowe

Wskaźnik

Rok

2012

2011

Rentowność sprzedaży (zysk netto/ sprzedaż netto)

8,51

8,72

Wskaźnik płynności finansowej (środki obrotowe/ zobowiązania bieżące)

1,50

1,51

Wskaźnik zadłużenia (zobowiązania ogółem/ Kap. własne ogółem)

1,56

1,44