Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe
(w tys. zł)

Drugi
kwartał 2013

2012

2011

Kapitał własny

1 104

1 020

565

Przychody

4 063

4 986

3 569

Zysk brutto

77

537

368

Zysk netto

62

424

311