Backgrounder

MGM Systems SA specjalizuje się w doradztwie strategicznym m.in. z uwzględnieniem środowiska IT. Specjaliści Spółki dzielą się swoją wiedzą z Klientami z zakresu działań operacyjnych i finansowych, controlingu i zarządzania (zasobami ludzkimi, infrastrukturą IT, budynkami oraz instalacjami, logistyką, a także zasobami niematerialnymi i prawnymi). W ofercie wrocławskiej firmy znajduje się także usługa Interim Management, czyli czasowego zarządzania przedsiębiorstwem przez zewnętrznego konsultanta.

Rynek Consultingu

Zgodnie z terminologią przyjętą przez European Federation of Management Consultancies Associations, usługi doradcze można podzielić na:

1. Consulting składający się z:

Business Consulting - dotyczy pomocy przedsiębiorstwom publicznym oraz prywatnym, we wprowadzaniu procesów usprawniających funkcjonowanie organizacji

Information Technology Consulting – grupuje wszelkie działania mające na celu dostosowanie strategii pod względem wprowadzenia rozwiązań technologicznych do procesów w organizacji oraz pomocy przy implementacji tychże rozwiązań

2. Usługi z zakresu rozwoju oraz procesów integracji – obejmujące już wykreowane procesy, często wypracowanych w ramach innych kategorii. Wiąże się to z projektowaniem rozwiązań pozwalających na połączenie wytworzonych procesów, w ramach jednej całości, a także ciągłe ich ulepszanie, w celu uzyskania wyższej efektywności.

3. Outsourcing - koncentrują się na wydzieleniu z organizacji obsługi procesów zarządzania technologicznego; procesów wspomagających m.in. infrastrukturę organizacji, relacje z klientami. Ponadto kategoria może dotyczyć także zarządzania całością procesów w organizacji.

Wartość rynku

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Plunkett Research®, Ltd., w Plunkett’s Consulting Industry Almanac 2011, wielkość światowego rynku Consulting w roku 2011 oszacowano na 366 miliardów USD. Wartość ta jest o 6,09% wyższa od określonej w roku 2010, gdzie wyniosła około 345 miliardów USD.

Pomimo trwającego spowolnienia gospodarczego, rynek Consulting zanotował wzrost przychodów spółek doradczych, który pozwolił na rozpoczęcie nowych projektów. Najdynamiczniej rozwijającym się segmentem Consulting na świecie jest Information Technology Consulting, w ramach którego badacze z Plunkett Research®, Ltd. wyróżniają doradztwo w zakresie e-commerce, telekomunikacji, strategii internetowych, projektowania systemów sprzętowych oraz ich wdrażania, projektowania  i implementacji oprogramowania, a także obsługi stron internetowych.