Audyt Środowiska IT

   Celem działań związanych z audytem jest uzyskanie informacji o infrastrukturze teleinformatycznej, sposobach jej wykorzystania oraz procedurach z tym związanych. Wynik audytu umożliwia zastosowanie modelu Optymalizacji Infrastruktury MIOM w celu określenia kierunków działań naprawczych i rozwoju środowiska IT w przedsiębiorstwie.Bardzo często audyt jest wykonywany na życzenie Klienta w celu weryfikacji zgodności procesów oraz procedur w odniesieniu do norm i standardów obowiązujących w systemach informatycznych (np. ITIL, PCI, SOX), czy też zgodności z wymogami bezpieczeństwa określonymi w normach takich jak ISO20000.

Przy wykonywaniu audytów firma MGM posługuje się wieloma narzędziami. Na życzenie Klienta część z nich  może zostać wdrożona na stałe w przedsiębiorstwie.

Produkty i rozwiązania:

   • ManageEngine Security Manager Plus
   • MangeEngine ADAudit Plus
   • MangeEngine Eventlog Analyzer
   • ManageEngine Exchange Reporter Plus
   • Landesk Security Suite

 

Usługi:

  • Doradztwo w zakresie wykorzystania systemów informatycznych (MIOM)
  • Realizacja usług integracji systemów informatycznych (MIOM)
  • Ogólny audyt środowiska informatycznego (MIOM)
  • Audyt zgodności z PCI, SOX
  • zewnętrzne i wewnętrzne testy penetracyjne środowiska IT
  • szczegółowe testy zabezpieczenia systemów i usług