Monitoring Zasobów IT

Centralizacja i automatyzacja zarządzania infrastrukturą informatyczną oraz jej ciągły monitoring to jedno z największych wyzwań stojących przed Działami IT w przedsiębiorstwie.

Brak wdrożonych procedur i narzędzi systematyzujących codzienne zadania administracyjne, stanowi zawsze największe obciążenie dla osób zajmujących się środowiskiem IT. Zamiast wspierać działy biznesowe, muszą
one skupiać się na wykonywaniu czynności, z których wiele jest powtarzalnych i z powodzeniem można je zautomatyzować.

Z powodu braku odpowiednich systemów umożliwiających ciągły monitoring środowiska informatycznego, administratorzy reagują dopiero w momencie wystąpienia awarii zamiast zapobiegać im jeszcze przed ich wystąpieniem.

MGM Systems oferuje szereg produktów uznanych producentów oprogramowania, dzięki którym można znacząco zwiększyć produktywność biznesową poprzez obniżenie nakładów na codzienną administrację
infrastrukturą informatyczną Dzięki wdrożeniu poniższych rozwiązań w znacznym stopniu zostaje zwiększone bezpieczeństwo i  dostępność platformy biznesowej.

Produkty i rozwiązania:

 • Usługi katalogowe (MS Active Directory, Novell e-Directory, Open LDAP)
 • MS System Center Operations Manager
 • MS System Center Configuration Manager
 • ManageEngine OpManager
 • ManageEngine Application Manager
 • ManageEngine AD Manager Plus
 • ManageEngine Desktop Central
 • MangeEngine OpStor
 • ManageEngine IT360
 • Landesk Management Suite

 

Usługi:

 • Projektowanie i wdrożenie systemów Usług Katalogowych oraz migracje pomiędzy różnymi rodzajami tych usług
 • Wdrożenie kompletnego systemu zarządzania I monitoringu infrastruktury środowiska IT,
 • Analiza ruchu sieciowego
 • Monitoring pasma sieciowego
 • Systemy audytu bezpieczeństwa urządzeń LAN/WAN
 • Monitoring systemów operacyjnych
 • Monitoring aplikacji i usług
 • Monitoring zdarzeń w sieciach LAN/WAN
 • Automatyczna inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania
 • Monitoring systemów dyskowych NAS/SAN
 • Zarządzanie systemem usług katalogowych