Klastry wysokiej dostępności

Problemy z utratą czy brakiem dostępu do danych dotyczą każdej firmy i niezależnie od jej wielkości, są zawsze dotkliwe. Nawet jeśli utrata danych sensu stricte nie wystąpi, to każda awaria, powodująca problemy z dostępnością do przechowywanych danych, jest sporym problemem – również finansowym. Każdy przestój oznacza straty, nie tylko te, które dają widoczne skutki w formie przerwania działalności przedsiębiorstwa, ale także te nieprzeliczalne na pieniądze, jak np. spadek zaufania klientów.

Aby zapobiegać takim sytuacjom, stosuje się rozwiązania, które  mają nie dopuścić do wystąpienia awarii, a jeśli już taka się zdarzy, powinny spowodować, że jej skutki będą nieodczuwalne dla prowadzonego biznesu. Jest to szczególnie ważne w przypadku systemów przechowujących dane związane z bieżącą działalnością firmy, takich  jak serwery baz danych, poczta, strony www czy ważne pliki. Ogół rozwiązań mających zapewnić stały dostęp do danych nazywany jest Systemami Wysokiej Dostępności, a często skrótem HA  od angielskiego zwrotu High Availability.

Jednocześnie dla wielu przedsięwzięć niezwykle istotna jest maksymalna szybkość przetwarzania danych, która najczęściej jest niedostępna dla pojedynczych systemów. W takim przypadku buduje się rozwiązania zawierające wiele systemów pracujących jak jeden i posiadających sumaryczną moc obliczeniową pochodzącą od poszczególnych komponentów. Rozwiązania takie nazywane są Systemami Wysokiej Wydajności lub HPC od angielskiego zwrotu High Performance Computing.

By uniknąć kosztownych rozwiązań, takich jak HA i HPC, wymyślono zupełnie nowe podejście – wirtualizację. Jest to rozwiązanie o wiele łatwiejsze do wdrożenia, i znacznie bardziej przystępne kosztowo niż systemy tradycyjne (HA i HPC). Dodatkową zaletą jest łatwość zarządzania, co niweluje wady  infrastruktury tradycyjnej. Chcąc zapewnić wysoką dostępność, wskazane jest zastosowanie serwerów nadmiarowych i zwielokrotnionych kanałów przepływu danych. Jednak idea wirtualizacji jest nieco inna. W tym rozwiązaniu warstwa oprogramowania zostaje oddzielona od warstwy sprzętowej serwera. Cały system operacyjny uruchamiany jest na serwerze wirtualnym, któremu przydzielone zostają odpowiednie zasoby  sprzętowe serwera fizycznego.

Co to daje? W ramach jednego fizycznego serwera (prościej – komputera) może pracować wiele serwerów (komputerów) wirtualnych, z których każdy realizuje przydzielone mu, niezależne od innych działania.  Zarządzanie systemem jest oczywiście centralne. I choć samych maszyn wirtualnych może być bardzo wiele, to fizycznie wciąż pracują tylko na jednym lub kilku serwerach (komputerach). Jeśli do stworzenia danego rozwiązania wirtualizacji wykorzystano wiele komputerów, to w razie awarii jednego z nich systemy wirtualne mogą zostać błyskawicznie przeniesione na inny pracujący komputer. W istocie systemy skonstruowano tak, aby w takim przypadku ich przeniesienie   odbyło się całkowicie automatycznie, a awaria nawet dwóch trzecich komputerów, co się praktycznie nie zdarza, umożliwiała dalszą pracę. Dzięki odpowiednim narzędziom, można przenosić serwery wirtualne z jednego serwera fizycznego na drugi, bez ich wyłączania, co znakomicie ułatwia wszelkie prace administracyjne.

 

Produkty i rozwiązania:

  • Klastry systemowe wysokiej wydajności HPC: (MS HPC, YellowDog, Rock Cluster)
  • Klastry systemowo-aplikacyjne i systemy sprzętowe wysokiej dostępności (MS Cluster Services, Oracle RAC, Linux Cluster, Stratus ftServer)
  • Wirtualizacja systemów/aplikacji/środowisk desktop (Citrix Xen Enterprise Server, Vmware vSphere, MS Hyper-V, Linux KVM)
  • Usługi terminalowe (Microsoft Remote Desktop Services, Citrix Xen Application Desktop)
  • Systemy terminalowe typu ThinClient, ZeroClient

 

Usługi:

  • Projektowanie I doradztwo w zakresie wyboru platformy do systemów wysokiej dostępności/wydajności/wirtualizacji
  • Instalacja, konfiguracja i uruchomianie środowisk wysokiej dostępności/wydajności/wirtualnych w oparciu o proponowane rozwiązania
  • Migracja środowisk fizycznych do wirtualnych z zachowaniem specyfiki wirtualizowanego systemu/aplikacji
  • Wdrażanie zaawansowanych konfiguracji sprzętowych w oparciu o platformy Blade do zwiększania niezawodności środowisk wirtualnych
  • Wirtualizacja środowisk desktopowych