Odzyskiwanie Danych

Odzyskiwanie danych z dysku twardego, to główny nurt prac związanych z odzyskiwaniem danych.
Podzielić go można na następujące składowe: odzyskiwanie danych z dysku twardego po uszkodzeniu logicznym, odzyskiwanie danych z twardego dysku po uszkodzeniu mechanicznym, odzyskiwanie danych z twardego dysku po uszkodzeniu elektronicznym.

Nasze doświadczenie działania w branży odzyskiwania danych a szczególnie w zakresie odzyskiwania danych z dysku, pozwoliło nam uzyskać części zamienne takie jak elektronika dysku czy głowice. Bez takiego zasobu części zamiennych odzyskanie danych w niektórych przypadkach byłoby niemożliwe.

Skuteczne odzyskiwanie danych bez względu na: producenta dysku, typ dysku, model dysku, interfejs.

Brak dostępu do danych może wynikać zarówno z błędów logicznych struktury plików, jak i samego działania dysku. Aby ustalić rodzaj uszkodzenia, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej analizy lub płatnej ekspertyzy, która pozwoli również oszacować koszt odzyskania danych.

Pamiętaj!

Odzyskiwanie utraconych danych z uszkodzonego dysku wykonywane bez odpowiedniego doświadczenia grozi nieodwracalną utratą danych.
Każde działania po utracie danych obniżają prawdopodobieństwo odzyskania danych. Jeżeli zauważyliście Państwo utratę danych, komputer należy bezzwłocznie wyłączyć i skonsultować się z nami telefonicznie.