Ochrona Danych

W środowiskach informatycznych bardzo popularne jest dosyć potoczne powiedzenie, że „tylko twardziele nie robią backupów”. Jest w tym stwierdzeniu sporo prawdy. O ile użytkownicy domowych systemów komputerowych mogą nie troszczyć się o wykonywanie kopii zapasowych danych, o tyle przedsiębiorstwa na takie podejście nie mogą sobie pozwolić.

Utrata danych istotnych z punktu widzenia prowadzenia biznesu jest zawsze bardzo kosztowna. Dlatego też poprawnie działający centralny system wykonywania kopii zapasowych danych biznesowych jest jednym z najbardziej istotnych elementów zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa.

Poprawnie zaprojektowany system zabezpieczania danych jest opisany dokumentem Polityki Bezpieczeństwa, w którym dokładnie zdefiniowane jest:

 • Które dane mają być zabezpieczane (nie wszystkie są istotne, a systemy zabezpieczające mają określoną pojemność)
 • Jak długo dane mają być przechowywane w systemie – często chcemy sięgnąć do tych sprzed określonej daty, a zostały one przypadkowo lub celowo skasowane
 • Ile mamy czasu na wykonanie kopii zapasowych naszych danych – parametr ten określa, czy zdążymy ją wykonać zanim pojawią nowe dane, które powinny zostać zachowane
 • Ile mamy czasu na odzyskanie danych – parametr ten jest bardzo istotny zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z tzw. scenariuszem Disaster Recovery, kiedy to musimy odzyskać zawartość całego
  systemu, a biznes może sobie pozwolić tylko na ściśle określony czas przestoju
 • Scenariusze weryfikacji wykonanych kopii zapasowych danych – często zapomina się o tym, że kopia zapasowa jest  przydatna na tyle, na ile można z niej odtworzyć interesujące nas dane. Z  tego powodu powinno się wykonywać cyklicznie odtworzenie części lub całości danych
 • Kto jest odpowiedzialny za: wykonanie, weryfikację i odtwarzanie danych

 

Ważne jest również, aby system wybrany do wykonywania kopii zapasowych był jak najbardziej zautomatyzowany w celu wyeliminowania błędów osób obsługujących dane rozwiązanie.

Produkty i rozwiązania:

 • IBM Tivoli Storage Manager
 • CA Brightstore Arcserve
 • Arkeia Network Backup
 • Symantec BackupExec

 

Usługi:

 • Przygotowanie założeń i dokumentów polityki bezpieczeństwa w odniesieniu do systemów wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji danych
 • Projektowanie i implementacja centralnych systemów kopii zapasowych i archiwizacji danych
 • Wsparcie przy wykonywaniu procedur Disaster Recovery istniejących systemów wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji danych
 • Weryfikacja istniejących systemów pod kątem zgodności z dokumentem polityki bezpieczeństwa