Współfinansowanie z UE

Działanie 6.1 – Paszport do eksportu

Zarząd MGM Systems Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 27 sierpnia 2014 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu:

„Wdrożenie planu rozwoju eksportu przez MGM SYSTEMS S.A.”

z PARP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Projekt współfinansowany jest przez Unie Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, Działanie 6.1 – Paszport do eksportu.

Przyznana kwota dofinansowania wynosi 365 905,00 zł, natomiast całkowity koszt realizacji projektu wynosi 487 040,00 zł.

Okres realizacji umowy przypada do 30 września 2015 r.

 

„ Dotacje na innowacje”

„ Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

 

Działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Zarząd MGM Systems Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 30 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu:

„Wdrożenie systemów B2B: integrującego zarządzanie procesami logistycznymi oraz integrującego zarządzanie procesami opieki systemowej”

z PARP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 -2013, Działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Przyznana kwota dofinansowania wynosi 365.154 zł, natomiast całkowity koszt realizacji projektu wynosi 683.140 zł netto.

Okres realizacji umowy przypada do 31 grudnia 2013 r.

O projekcie na web.gov.pl

 

„Dotacje na innowacje”

„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt w ramach Konsorcjum z Politechniką Wrocławską

Pragniemy poinformować o wejściu w życie istotnej umowy warunkowej zawartej pomiędzy Emitentem, a Politechniką Wrocławską. Celem Konsorcjum jest realizacja Projektu pod nazwą „Platforma optymalizacji procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych”.

opis