Historia

2011 10

Przekształcenie Spółki w spółkę akcyjną – MGM Systems S.A.

2010 06

Zmiana firmy Spółki E-RTM na MGM Systems Sp. z o.o.

2010 06

Wniesienie aportem całości przedsiębiorstwa Spółki RTM Consulting tytułem objęcia udziałów w podniesionym kapitale zakładowym E-RTM Sp. z o.o.

2010 01

Powołanie wyspecjalizowanej spółki doradczej RTM Consulting Sp. z o.o. zajmującej się doradztwem z zakresu zarządzania; w E-RTM pozostają kompetencje związane z produkcją oprogramowania, konsultingiem IT oraz zarządzaniem bezpieczeństwem informacji oraz ochroną danych osobowych i informacji niejawnych.

2008 10

Utworzenie spółki MGM Consulting Group Sp. z o.o.

2008

Nawiązanie współpracy z konsultantami zajmującymi się zarządzaniem produkcją
i logistyką wewnętrzną.

2007

Uzupełnienie kompetencji o wymagania norm związanych z zarządzaniem
bezpieczeństwem informacji.

2005

Rozwój kompetencji konsultantów oraz zakresu usług doradczych o wymagania
norm serii ISO 14000 oraz OHSAS /18000.

2005 06

Zakończenie pierwszego wdrożenia zawierającego wszystkie moduły
oprogramowania RTM System.

2004 10

Powołanie E-RTM Sp. z o.o. kontynuującej tradycje wrocławskiego oddziału
SABA Grupa Softbank.

2002 10

Medal Europejski w kategorii „usługa” za metodykę implementacji zintegrowanych systemów zarządzania z wykorzystaniem pakietu SABA QMS i pakietu iGrafx – światowy standard w mapowaniu procesów.

2002 05

Medal Europejski dla SABA Grupa Softbank S.A. przyznany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Center Club w kategorii „produkt” za SABA QMS – zintegrowany pakiet oprogramowania do zarządzania jakością.

2001 04

Powołanie wrocławskiego oddziału spółki SABA Grupa Softbank S.A., zajmującego się doradztwem z zakresu systemów zarządzania oraz będącego producentem oprogramowania do zarządzania dokumentacją systemową, zarządzania relacjami z klientami (CRM) oraz zarządzania projektami.