Wdrożenie

Na podstawie analizy i diagnozy realizujemy projekty wdrożeniowe, takie jak:

  • Przygotowanie organizacji Klientów do wdrożenia systemów wspierających zarządzanie (m. in. poprzez opracowanie strategii optymalizacji, specyfikacji funkcjonalnych, odpowiedni dobór narzędzi, zakresu i specyfikacji współpracy pomiędzy systemami – map powiązań),
  • Wdrożenie rozwiązań autorskich usprawniających zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • Wdrożenie rozwiązań partnerów technologicznych – zarówno w zakresie software jak i hardware,
  • Nadzór merytoryczny nad wdrożeniami rozwiązań stron trzecich (w tym zarządzanie projektem wdrożeniowym).