Diagnoza

Kluczowy etap w procesie projektowania programu przyszłych zmian.

Eksperci MGM Systems S.A. przedstawiają:

  • Przyczyny istnienia obecnej sytuacji w przedsiębiorstwie,
  •  Mechanizmy, które powodują obecną sytuację oraz zależności przyczynowo-skutkowe,
  •  Możliwe skutki braku dalszego działania – konsekwencje status quo,
  •  Propozycje rozwiązań, które zmienią obecną sytuację w stronę oczekiwanych rezultatów,
  •  Konsekwencję zastosowania proponowanych rozwiązań: koszt, czas trwania, oczekiwane korzyści.