Audit

Audit to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces pozwalający na uzyskiwanie dowodów z auditu oraz ich obiektywną ocenę w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu.

Rodzaje auditów realizowanych przez MGM Systems:

  • Audit ogólny infrastruktury teleinformatycznej,
  • Audit bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej,
  • Audit szczegółowy bezpieczeństwa infrastruktury LAN/WAN wraz z testami penetracyjnymi,
  • Audit zarządzania ciągłością działania.