Analiza

Jest etapem syntezy zebranego podczas auditu materiału informacyjnego. Każdy zespół specjalistów analizuje zebrane informacje aby przedstawić spostrzeżenia i wnioski. Produktami tego etapu są:

  • Analityczny opis sytuacji każdego z badanych obszarów, funkcji,
  •  Wskazanie trendów, tendencji w zachowaniach wskaźników, procesów, pracowników lub innych zasobów,
  •  Hipotezy, które zostaną zweryfikowane podczas dodatkowego auditu lub na etapie implementacji rozwiązań,
  •  Wnioski o dodatkowe poszerzone badanie danego procesu, obszaru,
  •  Wnioski o powtórzenie auditu z użyciem innych narzędzi oceny.

 

Stosujemy między innymi narzędzia analityczne bazujące na:

  •  Modelu doskonałości EFQM,
  •  Modelu optymalizacji infrastruktury MIOM,
  •  Normach przedmiotowych obowiązujących w informatyce.