DANE ADRESOWE

MGM Systems S.A.

Biuro Zarządu:
Marokańska 2 S
03-977 Warszawa

 

tel.: +48 733 087 037

wbarczak@mgmsystems.pl
inwestor@mgmsystems.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego.KRS 0000400254
Kapitał zakładowy 282.150,00 PLN

Mapa dojazdu

Formularz
kontaktowy