Aktualności

01.08.2013r.

Dotacja z UE – zakończenie I etapu

Zarząd MGM Systems S.A. pragnie poinformować, iż sukcesem zakończył się pierwszy etap realizacji projektu z PARP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013.

Tytuł projektu: „Wdrożenie systemów B2B: integrującego zarządzanie procesami logistycznymi oraz integrującego zarządzanie procesami opieki systemowej”