Aktualności

30.04.2013r.

Dotacja z UE na systemy optymalizujące usługi

Otrzymaliśmy dotację z Unii Europejskiej w wysokości 365 154 zł w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Uzyskane wsparcie zostanie przeznaczone na budowę dwóch systemów optymalizujących współpracę z dotychczasowymi klientami:

1. Systemu monitorującego oraz powiadamiającego o stanie środowisk informatycznych.
2. Systemu automatycznego zamawiania stoku serwisowego dla partnerów, którym świadczona jest usługa opieki systemowej.

Uczestniczymy także w innych projektach w konsorcjach z podmiotami trzecimi.